O KONFERENCI RAZPORED PREDAVATELJI NAVODILA PRIJAVA ORGANIZATORJI

 

O konferenci

6. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah bo potekala 7. novembra 2008 v Hotelu Sotelia v Podčetrtku. Srečanje organizira Slovenski odbor za fiziko pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije s podporo Fakultete za matematiko in fiziko, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Instituta "Jožef Stefan".

Namen 6. konference fizikov v osnovnih raziskavah je nadaljevati redna srečanja slovenskih fizikov, ki delujejo na različnih področjih osnovnih raziskav. V okviru srečanja želimo predstaviti predvsem raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije, ki so opravili doktorsko delo v zadnjem obdobju ali so tik pred doktoratom, kakor tudi raziskovalce, ki so v preteklih dveh letih prejeli nagrade ali priznanja. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih fizike, zato poskušamo pritegniti k sodelovanju vse skupine in laboratorije v Sloveniji. Zaradi omejene dolžine srečanja smo žal vsako leto prisiljeni narediti izbiro med prijavami za predavanja, tako da je marsikatero odlično delo, ki bi zaslužilo predstavitev s predavanjem, predstavljeno v obliki plakata. Pri izbiri predavanj programski odbor upošteva programsko raznolikost srečanja, kvaliteto predlogov in tudi dogovor, da se posameznemu avtorju lahko dodeli predavanje na vsakem drugem srečanju. Želimo Vam prijetno bivanje v Podčetrtku.

Za organizatorje srečanja:
prof. dr. Igor Muševič

 

Na konferenci bodo predstavljeni prispevki v naslednjih oblikah:

 • 25 minutna vabljena predavanja
 • 15 minutna predavanja
 • plakati

Raziskovalna področja, ki bodo predstavljena na
6. konferenci fizikov v osnovnih raziskavah:

 • teorija in eksperimentalna fizika trdne snovi
 • statistična fizika
 • molekularna fizika
 • fizika površin in nanostruktur
 • fizika tekočih kristalov, mehke kondenzirane materije in biofizika
 • astronomija
 • teorija osnovnih delcev
 • eksperimentalna fizika osnovnih delcev
 • fizika nizkih in srednjih energij
 • reaktorska fizika
 • meteorologija

 

POMEMBNO: Avtobusni prevoz

Zagotovljen je brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Podčetrtek-Ljubljana za tiste udeležence, ki so to navedli v konferenčni prijavi. Odhod avtobusa iz Ljubljane bo 7. novembra 2008 točno ob 7.15 izpred stavbe FMF na Jadranski 19. Povratek bo ob 22.00 iz Podčetrtka, prihod v Ljubljano pa predvidoma ob 0.00 na Jadransko 19.

©2008 Matjaž