O KONFERENCI RAZPORED PREDAVATELJI NAVODILA PRIJAVA ORGANIZATORJI

 

Predavatelji

Na konferenci bodo predstavljena vabljena  predavanja:

 • I. Arčon, “Struktura rentgenskih absorpcijskih robov v prostih in vezanih atomih“ 
 • S. Širca, “Raziskave nukleonov z elektronskim sipanjem “ 
 • P. Ziherl, “Preprost pogled na zgradbo celičnih skupkov“ 
 • S. Fajfer, “Vplivi nove fizike na redke razpade mezonov D“ 
 • M. Bračko, “Hadronska spektroskopija z detektorjem BELLE“

Predstavila se bosta tudi dva mlajša vabljena predavatelja: 

 • N. Žagar, “Porazdelitev in negotovost ocen energije inercijsko-gravitacijskih valov“ 
 • A. Zorko, “Magnetna frustracija na mreži Kagomé s spini S = 1/2“

Prejeli smo 17 predlogov za predavanja. Zaradi omejenega razpoložljivega časa je programski odbor izmed prispelih predlogov izbral 9 predavanj:

 • I. Lengar, “Analiza vpliva sipanih nevtronov na detektorski odziv v fuzijskem reaktorju JET“ 
 • G. Bavdek, “Nano-pregrade v tankem samourejenem organskem sloju pentacen/Au(110)“   
 • N. Osterman, “Eksotične meddelčne interakcije v koloidnih sistemih“
 • A. Mohorič, “Je gibanje vode res Brownovo?“ 
 • J. Štrancar, “Konformacijski prostor stranskih verig aminokislin in struktura proteinov“ 
 • R. Pestotnik, “Projekt SuperBelle“
 • J. Mravlje, “Kondov pojav v molekularnih tranzistorjih“ 
 • C. Gadermaier, “Relaksacijska dinamika kvazidelcev v  pniktidnem superprevodniku SmFeAsO0,8F0,2“
 • M. Klanjšek, “Magnetne lestve kot modelski sistem enodimenzionalne fizike“

Plakati

V okviru predstavitve plakatov bodo mladi in drugi raziskovalci predstavili približno 50 plakatov iz zelo različnih področij fizike. Srečanja se bodo udeležili tudi številni ostali raziskovalci.

Študentje

Konference se bo udeležilo tudi približno 50 študentov 3. in 4. letnika fizike na FMF, tako da pričakujemo skupaj 140 udeležencev.

 

©2008 Matjaž