O KONFERENCI RAZPORED PREDAVATELJI NAVODILA PRIJAVA ORGANIZATORJI

Konferenčni razpored

 

7.15   Avtobusni prevoz Ljubljana-Olimje
  

 

9.25-9.30  Pozdravni nagovor
9.30-9.55  I. Arčon, “Struktura rentgenskih absorpcijskih robov v prostih in vezanih atomih
9.55-10.20 S. Širca, “Raziskave nukleonov z elektronskim sipanjem“ 
10.20-10.35 I. Lengar, “Analiza vpliva sipanih nevtronov na detektorski odziv v fuzijskem reaktorju JET
10.35-10.50 G. Bavdek, “Nano-pregrade v tankem samourejenem organskem sloju pentacen/Au(110)“ 
   
10.50-11.20 Premor, kava, čaj, pecivo
   
11.20-11.55 P. Ziherl, “Preprost pogled na zgradbo celičnih skupkov
11.55-12.15 N. Osterman, “Eksotične meddelčne interakcije v koloidnih sistemih
12.15-12.30 A. Mohorič, “Je gibanje vode res Brownovo?“ 
12.30-12.45 J. Štrancar, “Konformacijski prostor stranskih verig aminokislin in struktura proteinov
   
13.00-14.30 Kosilo
   
14.30-14.55 S. Fajfer, “Vplivi nove fizike na redke razpade mezonov  D“
14.55-15.20 M. Bračko, “Hadronska spektroskopija z detektorjem BELLE
15.20-15.35 R. Pestotnik, “Projekt SuperBelle
15.35-15.55 N. Žagar, “Porazdelitev in negotovost ocen energije inercijsko-gravitacijskih valov
   
15.55-16.15  Premor, kava, čaj
   
16.15-16.35 A. Zorko, “Magnetna frustracija na mreži Kagomé s spini S = 1/2
16.35-16.50 J. Mravlje, “Kondov pojav v molekularnih tranzistorjih
16.50-17.05 C. Gadermaier, “Relaksacijska dinamika kvazidelcev v  pniktidnem superprevodniku SmFeAsO0,8F0,2
17.05-17.20 M. Klanjšek, “Magnetne lestve kot modelski sistem enodimenzionalne fizike
   
17.20-19.20 Ogled plakatov, kava, čaj
19.30  Odhod avtobusa s študenti v Ljubljano     
19.30-22.00 Večerja
22.00  Predviden odhod drugega avtobusa v Ljubljano

©2008 Matjaž